Algemene voorwaarden

U heeft het recht om BERGENDAL & CO (CANBE BRAND) te laten weten dat u afziet van uw aankoop, zonder betaling van enige kosten of mededeling van enige rechtvaardiging, binnen 15 kalenderdagen volgend op de dag van ontvangst van de goederen.

BERGENDAL & CO SRL (CANBE BRAND)

De website en webshop van BERGENDAL & CO SRL (CANBE BRAND) zijn eigendom van:

BERGENDAL & CO SRL
412 Tervurenlaan
1150 Brussel

BTW: BE0478521190

www.canbe.farm/nl/

info AT canbe.farm

Tel: +32477801141

De toegepaste voorwaarden

De volgende algemene voorwaarden (de “Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle bestellingen die geplaatst worden via de webshop van BERGENDAL & CO (CANBE BRAND). Door producten te bestellen op de BERGENDAL & CO (CANBE BRAND) webshop, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Voorwaarden en deze te aanvaarden.

BERGENDAL & CO (CANBE BRAND) behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving op elk moment te wijzigen, naar eigen goeddunken van BERGENDAL & CO (CANBE BRAND).

Voorraad

Alle verkopen zijn onderhevig aan de beschikbaarheid van de voorraad. Als een artikel niet op voorraad is, zullen we wachten tot het artikel weer beschikbaar is voordat we uw bestelling verzenden. Bestaande artikelen in de bestelling zullen worden gereserveerd terwijl we wachten op dit artikel.

Ons bedrijf doet zijn uiterste best om de voorraad op onze website zo nauwkeurig mogelijk bij te houden, maar van tijd tot tijd kan er een afwijking in de voorraad zijn en kunnen we niet alle artikelen leveren op het moment van aankoop. In dit geval zullen wij contact met u opnemen om te zien of u liever wacht op aanvulling van de voorraad van het bestelde artikel of dat u er de voorkeur aan geeft dat wij een terugbetaling doen.

Prijs

Alle prijzen op de BERGENDAL & CO (CANBE BRAND) webshop worden weergegeven in Euro’s, inclusief BTW. De kosten voor betaling en verzending zijn niet inbegrepen in deze prijzen.

Invoerrechten en belastingen voor internationale zendingen kunnen verschuldigd zijn bij aankomst in het land van bestemming. Dit varieert per land, en Bergendal & Co moedigt u aan om op de hoogte te zijn van deze mogelijke kosten voordat u een bestelling bij ons plaatst.

Als u weigert om de rechten en heffingen te betalen bij aankomst in uw land van bestemming, zullen de goederen worden teruggestuurd naar BERGENDAL & CO op kosten van de klant, en de klant zal een terugbetaling ontvangen voor de waarde van de goederen betaald, verminderd met de kosten van de retourzending. De kosten van de oorspronkelijke verzending worden niet terugbetaald.

Verkoopovereenkomst

Voordat betaling van uw bestelling wordt gevraagd op de BERGENDAL & CO (CANBE BRAND) webshop, zal u worden gevraagd om te bevestigen dat u akkoord gaat met deze volledige Voorwaarden.
Aankopen via de BERGENDAL & CO (CANBE BRAND) webshop zijn pas afgesloten wanneer een bevestigingsbericht op uw scherm verschijnt en BERGENDAL & CO (CANBE BRAND) de volledige betaling van uw bestelling heeft ontvangen.

Betaling

U erkent en gaat akkoord met het betalen van alle kosten voor verzending, betaling en behandeling, evenals BTW en alle andere toepasselijke belastingen, verbonden aan uw bestelling. Deze kosten worden automatisch voor u berekend, duidelijk weergegeven bij het plaatsen van uw bestelling en samen met de totale kosten van het product afgeschreven van uw creditcard/debetkaart.

Verzendkosten worden berekend bij het afrekenen op basis van gewicht, afmetingen en bestemming van de bestelde artikelen. De betaling voor de verzending wordt geïnd bij de aankoop.

De aangegeven prijs is de definitieve prijs voor de verzendkosten voor de klant.

Verzending & levering

BERGENDAL & CO (CANBE BRAND) maakt gebruik van diensten van derden om uw bestelling te verzenden. Verzendkosten zijn afhankelijk van de bestemming van uw bestelling. Deze kosten worden duidelijk weergegeven wanneer u uw bestelling plaatst via de BERGENDAL & CO (CANBE BRAND) webshop.

De bestelling wordt verzonden na ontvangst van betaling (binnen 7 werkdagen na ontvangst van betaling). De uiteindelijke levertijd zal nooit meer dan vier weken bedragen, behalve in geval van overmacht. Indien deze termijn wordt overschreden, dient de klant het bedrijf hiervan op de hoogte te brengen.

Leverings- en verzendingsdata hierin vermeld zijn slechts schattingen en BERGENDAL & CO (CANBE BRAND) kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, schade, kosten of uitgaven voor/veroorzaakt door het niet leveren in overeenstemming met enige gespecificeerde verzendings- of leveringsdata.

De termijnen en vertragingen voor de uitvoering van de verplichtingen van de vennootschap zijn niet strikt. Ze zijn louter indicatief in functie van de beschikbaarheid van de voorraden, de beperkingen van de fabrikant, de vertragingen of de niet-uitvoering door de leveranciers en onderaannemers van de vennootschap, de feestdagen en de gevallen van overmacht. De onderneming kan slechts aansprakelijk worden gesteld indien de vertraging aanzienlijk is en uitsluitend te wijten is aan grove nalatigheid en opzet van haar kant.

Bovendien wijst de vennootschap elke verantwoordelijkheid af in geval van een te lange leveringstermijn te wijten aan de postdiensten of de transportmiddelen, alsook in geval van verlies, verslechtering of diefstal van de bestelde goederen tijdens het transport of een staking van het postkantoor of de postvervoerder.

De klant heeft niet het recht om diensten of goederen te weigeren, noch om schadevergoeding te eisen of de bestelling te ontbinden wegens een vertraging in de levering waarvoor de vennootschap niet verantwoordelijk is of wegens een vertraging die als redelijk wordt beschouwd wanneer de vennootschap ervoor verantwoordelijk is, behalve in geval van uitdrukkelijk akkoord van de vennootschap in het licht van de omstandigheden, in welk geval de vennootschap aan de klant een waardebon zal toekennen.

In geval van afwezigheid van de klant bij het bezoek van de postbode of de vervoerder aan de plaats van levering en indien de klant zijn bestelling niet afhaalt tijdens de periode dat het pakje te zijner beschikking blijft op het postkantoor of op de plaats van de vervoerder, zullen de kosten van de herverzending ten laste van de klant vallen.

Na de bestelling door de klant gevraagde wijzigingen die afwijken van de oorspronkelijke overeenkomst leiden tot een prijstoeslag en kunnen leiden tot een verlenging van de leverings- of dienstverleningsperiode.

Product Aanbod

Ondanks het feit dat de website en webshop van BERGENDAL & CO (CANBE BRAND) met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de getoonde informatie onvolledig is, materiële fouten bevat of niet up-to-date is. Indien u specifieke vragen heeft, kunt u contact opnemen met onze klantenservice (zie hieronder). BERGENDAL & CO (CANBE BRAND) is enkel gehouden tot een middelenverbintenis met betrekking tot de juistheid of de volledigheid van de weergegeven informatie.

Alle producten en diensten zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid en kunnen op elk moment worden ingetrokken. Wij werken de BERGENDAL & CO (CANBE BRAND) webshop bij in een poging om u de meest actuele beschikbare producten aan te bieden. Het kan voorkomen dat een artikel niet op voorraad is. Indien de totale verzendtermijn waarschijnlijk meer dan 15 werkdagen zal duren vanaf de aanvaarding van de bestelling, zal u gecontacteerd worden door onze diensten.

BERGENDAL & CO (CANBE BRAND) behoudt zich het recht voor om, zonder mededeling van enige rechtvaardiging, bestellingen te weigeren, de leveringsvoorwaarden aan te passen, gedeeltelijke leveringen te doen (deelleveringen) of andere voorwaarden aan de levering te verbinden.

BERGENDAL & CO (merk CANBE) streeft ernaar om waar mogelijk lokaal geproduceerde ingrediënten en grondstoffen te gebruiken voor de producten die wij verkopen.  Wij kunnen daarentegen niet garanderen dat onze ingrediënten afkomstig zijn van onze eigen landbouwproductie of van een Belgische productiebron.

Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven de exclusieve eigendom van BERGENDAL & CO (CANBE BRAND) tot volledige betaling. Het risico van verlies of beschadiging van de producten gaat op u over op het ogenblik van de levering. U verbindt er zich toe om, indien nodig, elke derde partij te informeren over het retentierecht van BERGENDAL & CO (CANBE BRAND).

Recht van teruggave van aankoop

BERGENDAL & CO (CANBE BRAND) aanvaardt retourzendingen en afzien van aankoop wegens verandering van mening zolang het verzoek om terug te keren wordt ontvangen binnen 15 dagen na ontvangst van het artikel.

Teruggestuurde goederen moeten intact en in de originele ongeopende en onbeschadigde verpakking zitten, vergezeld van alle accessoires, bijsluiters en factuur of aankoopbewijs, Het herroepingsrecht is niet van toepassing op gebruikte producten of producten met een (gedeeltelijk) geopende verpakking.

Indien u gebruik wenst te maken van uw recht om de aankoop te annuleren, dient u ons hiervan binnen de 15 kalenderdagen na ontvangst van de goederen schriftelijk op de hoogte te brengen op het volgende adres: Bergendal & Co (CANBE) 412 Avenue de Tervuren, 1150 Bruxelles . De goederen dienen op uw risico en kosten teruggestuurd te worden.

Garantie retourzendingen

Indien u vaststelt dat een pakket tijdens het transport beschadigd is, gelieve dan, indien mogelijk, het pakket van de koerier te weigeren en contact op te nemen met onze klantendienst. Als het pakket is afgeleverd zonder dat u aanwezig was, neem dan contact op met de klantenservice met de volgende stappen.

Indien de goederen geleverd door BERGENDAL & CO (CANBE BRAND) gebreken vertonen of defect blijken te zijn, zullen deze gratis vervangen worden door BERGENDAL & CO (CANBE BRAND), binnen de geldende garantieperiodes en voorwaarden voorgeschreven door de Belgische wetgeving. BERGENDAL & CO (CANBE BRAND) wordt dan de eigenaar van de vervangen goederen.

Eens de garantieclaim is bevestigd, zal u de keuze krijgen tussen:

(a) terugbetaling op uw betaalwijze

(b) een vervangend artikel naar u opgestuurd (indien voorraad beschikbaar)

Privacybeleid en verklaring

BERGENDAL & CO (CANBE BRAND) respecteert uw privacy bij het bezoeken van onze website, en dit in overeenstemming met de bepalingen zoals hieronder beschreven (de ” BERGENDAL & CO (CANBE BRAND), Privacy Policy”) en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving met betrekking tot de bescherming van persoonlijke gegevens.

Door onze website te bezoeken, gaat u akkoord met het verzamelen, het gebruik en de publicatie van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met dit BERGENDAL & CO (CANBE BRAND), Privacybeleid.

Via onze website kunt u informatie aanvragen of bestellingen plaatsen.

In geval van een verzoek om informatie, vraagt BERGENDAL & CO (CANBE BRAND) een minimum aan persoonlijke gegevens om met u in contact te kunnen treden:

∙ naam
∙ voornaam
∙ e-mail adres.

Indien u een bestelling plaatst via onze website, vraagt BERGENDAL & CO (CANBE BRAND) een minimum aan persoonsgegevens om uw bestelling te kunnen verwerken:

∙ naam
∙ voornaam
∙ e-mail adres
∙ telefoonnummer

Het staat u vrij om meer persoonsgegevens te verstrekken indien u dat wenst. Ons hoofddoel voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens is het leveren van de gevraagde diensten of informatie.

Als gevolg van het plaatsen van uw bestelling op onze webshop, zijn wij verplicht de door u verstrekte persoonsgegevens te gebruiken voor het nakomen van onze wettelijke verplichtingen met betrekking tot het uitvoeren van een koopovereenkomst.

Daarnaast worden uw persoonsgegevens bewaard in een bestand, om u te informeren over onze activiteiten. Voor zover u daarvoor toestemming heeft gegeven, kunnen wij uw persoonsgegevens ook gebruiken voor direct marketing via e-mail.

Door contact op te nemen met BERGENDAL & CO (CANBE BRAND) op het volgende adres: Bergendal & Co, Tervurenlaan 412, 1150 Brussel of door een e-mail te sturen naar info AT canbe.farm, kan u steeds uw persoonsgegevens opvragen en/of corrigeren of verwijderen uit ons bestand.

Door het versturen van uw persoonlijke gegevens via onze website, geeft u BERGENDAL & CO (CANBE BRAND) de toestemming om deze informatie te delen met haar dochterondernemingen en filialen. BERGENDAL & CO (CANBE BRAND) zal uw persoonlijke gegevens enkel aan deze ondernemingen overmaken voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld.

BERGENDAL & CO (CANBE BRAND) heeft het recht om dit Privacybeleid naar eigen goeddunken te wijzigen. Daarom raden wij u aan om het Privacybeleid van BERGENDAL & CO (CANBE BRAND) te lezen telkens wanneer u uw persoonlijke gegevens via onze website verstrekt.

Als u vragen of opmerkingen heeft over dit privacybeleid, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen op het volgende adres Bergendal & co SRL, 412 Avenue de Tervuren, 1150 Brussel, België, of door een e-mail te sturen naar info AT canbe.farm. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, 35, Rue de la Presse, 1000 Brussel, Tel +32(0)274.48.00, Fax +32(0)274.48.35 , e-mail commission@privacycommission.be

Kracht van de majeur

BERGENDAL & CO (CANBE BRAND) is niet aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt door tekortkomingen, vertraging of het niet nakomen van haar verplichtingen onder deze Voorwaarden veroorzaakt door Force Majeur, met inbegrip van stakingen, lock-outs, rellen, oorlog, brand, ongevallen, leveranciers van BERGENDAL & CO (CANBE BRAND)’s materialen of fabricage tekortkomingen, overheidsbeperkingen of het weigeren van import- of exportvergunningen, of de naleving van enige wet, voorschrift of bevel, of als gevolg van enige andere omstandigheden of oorzaken die het effect hebben van het frustreren van de uitvoering van deze Voorwaarden, of enige andere oorzaak buiten de controle van BERGENDAL & CO (CANBE BRAND).

Klachten bij de klantendienst van BERGENDAL & CO (CANBE BRAND)

Elk defect, zichtbare schade en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming in de levering moet gemeld worden aan BERGENDAL & CO (CANBE BRAND) binnen de 15 kalenderdagen volgend op de dag van ontvangst van de goederen, op straffe van verlies van elk recht.

De klantendienst van BERGENDAL & CO (CANBE BRAND) kan gecontacteerd worden via e-mail op info AT canbe.farm, of per post op het volgende adres: Bergendal & Co SRL, 412 Avenue de Tervuren, 1150 Brussel.

Wraking van recht en Deelbaarheid

De ongeldigheid van één of meerdere zinnen, zinnen, clausules, paragrafen of artikels vervat in deze Voorwaarden zal geen invloed hebben op de geldigheid, wettelijkheid of toepasselijkheid van de overige bepalingen van deze Voorwaarden.

Het nalaten door BERGENDAL & CO (CANBE BRAND) om haar rechten onder één van deze Voorwaarden af te dwingen, zal niet worden beschouwd als een verklaring van afstand van haar rechten of rechtsmiddelen onder deze Voorwaarden.

Bewijs

Voor zover de wet dit toestaat, stemt u er in geval van een geschil mee in om de toelaatbaarheid als bewijs van elektronische communicatie, elektronische handtekeningen en back-ups tussen de partijen onder deze Voorwaarden niet in twijfel te trekken.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is Belgisch recht van toepassing, met uitzondering van de Belgische collisieregel zoals voorzien in het Belgisch Internationaal Privaatrecht. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd.